Vooraf

    Opgelet: Je moet reeds verhuisd zijn voordat je een aanvraag tot adreswijziging kan indienen.

    Je dient op de volgende pagina je eigen gegevens in te vullen, ook wanneer je niet zelf mee verhuist.

    Zonder jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, kunnen we je aanvraag niet behandelen.

    Het bestuur is bezorgd om jouw privacy en behandelt de gegevens die we ontvangen met de nodige voorzichtigheid en conform de wetgeving. Indien je vragen hebt over de maatregelen die we nemen, kan je terecht op informatieveiligheid@beringen.be