Hulpvraag
Overzicht
Bevestiging

Hulpvraag

Volgende: Overzicht

    Zonder jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, kunnen we je aanvraag niet behandelen. Het bestuur is bezorgd om jouw privacy en behandelt de gegevens die we ontvangen met de nodige voorzichtigheid en conform de wetgeving. Indien je vragen hebt over de maatregelen die we nemen, kan je terecht op informatieveiligheid@beringen.be

    In het kader van #BeringenHelpt gebruiken we jouw contactgegevens om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.