Informatie
Identificatie
Overzicht
Bevestiging

Informatie

Volgende: Identificatie

  Informatie

  Stad Beringen verkoopt bouwgrond gelegen op de hoek van de Heerbaan en de Nieuwendijk, gelegen 4 de afdeling, sectie D, nummer 113V5, groot 5a 28ca. De verkoop is onderhands via een kandidaatstelling. De minimumprijs is 100.000 euro. De kandidaatstellingsperiode eindigt op 15 mei 2020. Er zijn geen verkoopsvoorwaarden gekoppeld aan de onderhandse verkoop.

  Verkoopprocedure:

  - van 15 maart t.e.m. 15 mei 2020 (1ste fase)

  • Kandidaat stellen via het online formulier
  • Verkoop ofwel aan enige kandidaat
  • Ofwel opbod aan hoogstbiedende indien meerdere kandidaten

  - vanaf 16 mei 2020 (2de fase)

  • Verkoop aan 1ste kandidaat-koper (enkel indien 1ste fase zonder verkoop eindigde)

  In geval van opbod worden de kandidaten persoonlijk uitgenodigd. Het opbod is gepland op 25 mei om 18 uur. Indien je de hoogste bieder bent, dient de verkoopovereenkomst onmiddellijk ondertekend te worden (ontwerp wordt uiterlijk samen met de uitnodiging tot deelname aan het opbod bezorgd). Vervolgens wordt de onderhandse overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het dossier gaat dan naar de notaris voor het verlijden van de akte, wat binnen de vier maanden zal gebeuren. De stad heeft hiervoor notariskantoor Tournier & Despiegelaere aangesteld. De koper kan zich altijd laten bijstaan door een eigen notaris.